درب آهنی

درب آهنی

درب های ساختمان دارای اهمیت ویژه ای می باشد ( درب ورودی و درب پارکینگ یکی از اجزای تاثیر گذار در دکوراسیون و نمای خارجی ساختمان شما می باشد ) این درب ها علاوه بر این که در زیباتر نشان دادن ساختمان شما نقش بسزای دارند، برای حفاظت و امنیت از خودروها و ساختمان بسیار موثر است. به همین دلیل همیشه درب های ساختمان را آهنی می سازند.

درب آهنی مدل 5425-D