درباره ما

آشنایی با مجموعه درب آهنی  :  www.Darbahani.ir

 

مجموعه درب آهنی فعالیت خود را با توجه به دانش شغلی، تجـربیات اکتسابی و استعداد در زمینه ساختمان و سازه های فلزی با توکـل به خداوند منان فعالیت خود را در راستـای خدمات سازه و درب های آهنی ( درب های فلزی ) ( آهنگری ساختمان ) آغاز نموده است.

ما طی سالها خدمت همواره آموختیم که بقـا و پیشرفت مرهون خلاقیت ، نوآوری و وجود نظم و صداقت در ارتبـاط با مشتریان محترم بوده ، به همین جهت با مشترکین معتبر و ماندگـار مرتبط گردیده ایم و مصمم هستیم این رابطه را با تعقیب رویه ای که تا بحال داشته ایم روزبروز استحکـام بیشتر بدهیم.

درب آهنی مدل 5198

مجموعه درب آهنی زیر نظر گروه درب گستر مدیریت می شود.